Przebudowa drogi w Siedlcach

Rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową zjazdu oraz budową oświetlenia drogowego w miejscowości Siedlce na działkach nr 378, 402 i 377/2”.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, w tym wykonanie między innymi następujących podstawowych elementów: konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5 m długości 240 m, wykonanie zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów; przebudowę zjazdu z drogi krajowej wraz z przebudową przepustu, przebudowę zjazdu z drogi gminnej, wprowadzenie organizacji ruchu wprowadzającej ruch jednokierunkowy z wjazdem od strony drogi gminnej, a wyjazdem na drogę krajową. Zakres obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego na odcinku 285 m.

Wartość robót oszacowany został na 405 tys. zł. Zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia.

(RI)