Przebudowa drogi w Siedlcach

Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową zjazdu oraz budową oświetlenia drogowego w miejscowości Siedlce na działkach nr 378, 402 i 377/2. Inwestycja kosztowała  ponad 404 tysiące złotych.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej długości ok. 240 m i szerokości 3,5 m, zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów z kostki betonowej. Przebudowano też dwa zjazdy: zjazd z drogi krajowej nr 36 wraz z przebudowa przepustu oraz zjazd na drogę gminną. Ze względu na szerokość działki, w granicach której przebiega droga,  zakres zadania obejmował również wprowadzenie nowej organizacji ruchu tj. ruchu jednokierunkowego z wjazdem z drogi gminnej, a wyjazdem na drogę krajową. Zakres obejmował również budowę kablowej linii oświetlenia drogowego obejmującego montaż 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED.

(MF)