Przebudowa drogi w Osieku

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W OSIEKU NA DZ. NR 150, 183 – ETAP I

zawiadomienie o zawarciu umowy