Przebudowa drogi w Gorzycy

Trwa realizacja drugiego etapu inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych biegnących śladem działek nr 245/2, 184/34, 184/1, 184/12, 184/26 w miejscowości Gorzyca”.

W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości około 100 m, zjazd z drogi powiatowej wraz z budową przepustu, zjazdy indywidualne i dojścia do posesji oraz miejsca odbioru odpadów.

Zakres inwestycji przewiduje także budowę placu manewrowego dla autobusów komunikacji zbiorowej o powierzchni 391 m2 wraz z odwodnieniem placu za pomocą kanalizacji deszczowej podłączonej do studni chłonnej, budowę odwodnienia drogowego oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.

W I etapie wykonane oświetlenie drogi.

Wartość bieżących robót wyniesie około 534 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na trzecią dekadę lipca.

(RI)