Przebudowa drogi w Księginicach zakończona

Prawie kilometr nowej nawierzchni jezdni, chodnik i kanalizacja deszczowa – to zakres prac wykonanych w miejscowości Księginice. Inwestycja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Gminy Lubin, która pokryła dwie trzecie kosztów zadania, zrealizowanego na powiatowej drodze.

– Ilość dróg będących własnością powiatu lubińskiego, ogólny stan infrastruktury w naszym regionie i w końcu możliwości finansowe starostwa nie dawały nam zbyt wielkich szans na szybką modernizację „powiatówek”, przebiegających przez Gminę Lubin. Stąd decyzja o współfinansowaniu inwestycji i podpisanie porozumienia w tej sprawie z władzami Powiatu Lubińskiego – tłumaczył po rozpoczęciu inwestycji Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin (pisaliśmy o tym tutaj: http://www.archiwum.ug.lubin.pl/skladowice-ksieginice-niemstow-remoncie/

W ramach realizowanego w Księginicach zadania, na całej szerokości jezdni wykonana została nawierzchnia z mastyksu grysowego, wysokogatunkowej mieszanki mineralno-asfaltowej, co jest gwarancją jakości wykonanych prac.

Koszt przebudowy wyniósł ok. 2 mln zł, z czego Gmina Lubin pokrywa 65 proc. Podobne proporcje finansowania zachowane zostaną w przypadku dobiegającej końca modernizacji drogi powiatowej w Niemstowie.

Przebudowa ok. 1000-metrowego odcinka polega na wzmocnieniu konstrukcji jezdni oraz ułożeniu nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej wraz z budową chodnika o nawierzchni z kostki betonowej.

W ramach wspólnych działań Gminy Lubin i Powiatu Lubińskiego jako pierwsza przebudowana została droga powiatowa w Składowicach. Prace zakończyły się w połowie września. Wyremontowany odcinek drogi mierzy około kilometra. Wyłożony został nawierzchnią asfaltową. Powstały chodniki, zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa. Koszt inwestycji wyniósł 2 mln 41 tys. zł. Dodatkowo przebudowano także 300-metrowy odcinek prowadzący w kierunku Rudnej.

(MG)