Przebudowa drogi i nowe oświetlenie w Czerńcu

Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 55 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA NA DZIAŁCE NR 427 I 55 W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEC

zawiadomienie o wyborze oferty-Czerniec