Przebudowa drogi gminnej Niemstów-Pieszków

Trwają prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych na drodze gminnej nr 103045D pomiędzy miejscowościami Niemstów i Pieszków. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie drogi tłuczniowej o długości ok. 1,70 km i szerokości 3,50 m. Planowany termin zakończenia to 31.06.2019r. Droga będzie kosztować  980 391,64 zł.  Gmina Lubin uzyskała dofinansowanie na to zadanie kwocie 315 000,00 zł, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach programu na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

(RR)

Droga w trakcie inwestycji

Droga przed remontem