Przebudowa dróg wewnętrznych w Gorzycy

Na osiedlu domków w Gorzycy trwa trzeci etap inwestycji polegających na przebudowie dróg wewnętrznych. W tym etapie, remontowane są  drogi biegnące śladem działek nr 245/2, 184/34, 184/1, 184/12 oraz 184/26.

Powstają tam jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości 263 m. Wykonywane są zjazdy indywidualne i dojścia do posesji oraz miejsc odbioru odpadów. Budowane jest także odwodnienie drogowe poprzez ściek z kostki betonowej, wpusty uliczne oraz system kanalizacji deszczowej oraz drenaż francuski. Pobocze jest utwardzane kruszywem łamanym. Wartość robót wyceniono na  332 tys. zł, termin zakończenia inwestycji jest planowany na 9 listopada.

(SR)