Przebudowa dróg i montaż ledów w Gorzycy (aktualizacja)

Pod koniec października zakończy się pierwszy etap zadania realizowanego pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych i placu manewrowego dla autobusów w Gorzycy”. Projekt zakłada także budowę odwodnienia i oświetlenia drogowego.

W pierwszym etapie wykonane zostaną dwa odcinki jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości ok. 300 m i szerokości 4,5 m, dwa zjazdy z drogi powiatowej oraz zjazdy indywidualne, jak również dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów.
Wykonany zostanie ponadto system odwodnienia w postaci studni chłonnej oraz drenażu francuskiego, a pobocza utwardzone zostaną kruszywem łamanym.
Na całym tzw. „Osiedlu pod lasem” wykonane zostanie także oświetlenie. Nowa linia oświetlenia drogowego składać się będzie z 24 słupów wraz z oprawami LED.
Koszt inwestycji wyniesie 806 tys. 831 zł brutto.
Drugi etap zadnia, którego realizacja planowana jest w roku 2018 przewiduje przebudowę placu manewrowego oraz sąsiadujących z nim dróg.
(oprac. MG/RI)