Przebudowa boisk sportowych

Gruntowną modernizację przechodzą boiska sportowe w Karczowiskach i Miłosnej. Przebudowa potrwa do października, a obiekty zyskają całkiem nowe oblicze.

W Karczowiskach po przygotowaniu i wyrównaniu płyty asfaltowej powstanie boisko o nawierzchni poliuretanowej przeznaczone do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.

Wokół płyty boiska wykonana zostania nawierzchnia z kostki betonowej, powstanie ogrodzenie z trzema furtkami, a wzdłuż krótszego boku płyty boiska zamontowane zostaną piłkochwyty.

Zadanie obejmuje także  montaż elementów małej architektury. Wartość inwestycji wyniesie prawie 185 tys. złotych.W Miłosnej także po przygotowaniu i wyrównaniu płyty asfaltowej powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Wykonane zostaną: drenaż opaskowy wraz ze zbiornikiem wody opadowej, dojścia dla pieszych z kostki betonowej, ogrodzenie wraz z piłkochwytami, furtką i bramą wejściowej o szerokości, 1,20 m.

Zadanie obejmuje dostarczenie i montaż elementów wyposażenia boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego.

Koszt zadania oszacowany został na 235 tys. 873 zł.

(RI/MG)