Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin

Załącznik:

1. – protokół z konsultacji społecznych.pdf ( 537.96 KB)