Prostsze wnioski składane on-line

Od 15 maja 2020 zmieniły się zasady rządowego  programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie do wymiany pieca czy termomodernizacji domu jednorodzinnego ma być teraz prostsze, a wniosek złożymy online.

Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wsparcie jest przeznaczone na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Nabór wniosków o dofinansowanie z Czystego Powietrza na nowych zasadach rozpoczął się 15 maja 2020 roku. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł. Jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Więcej informacji oraz linki do szczegółów i wniosków można znaleźć na stronie internetowej Gminy Lubin w zakładce „Jakość powietrza” widocznej na stronie głównej po prawej stronie,  wystarczy kliknąć w link Baza Wiedzy lub też bezpośrednio na stronach WFOŚiGW https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

(RED)