Promowanie pozytywnych postaw

Gmina Lubin prowadzi szerokie i skuteczne działania profilaktyczne, psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne związane z rozwiązywaniem  problemów nadużywania alkoholu, przemocy  i stosowania środków psychoaktywnych.  Jest wiele form takich działań, bardzo skuteczne okazują się filmy i towarzyszące im później dyskusje i pogadanki.

Wielokrotnie informujemy o akcjach i kampaniach informacyjnych, w które włącza się nasz samorząd promując prozdrowotne postawy wśród dzieci i młodzieży.

– Prowadzone przez nas badania ciągle jednak  pokazują, że uczniowie nie mają dużych problemów z zakupem alkoholu i papierosów, mimo, że taka sprzedaż osobom do lat 18 jest w Polsce zabroniona. Sięgają po te używki zazwyczaj motywowani przez kolegów, chcąc im zaimponować. Pozytywne jest to, że te same badania potwierdzają, że młodzież ma wysoki poziom świadomości na temat  negatywnych skutków takich zachowań, ale ciągle musimy promować pozytywne wzorce i postawy wśród dzieci i młodzieży – mówi Agnieszka Hałas, sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na najbliższej sesji Rady Gminy analizowane będą ubiegłoroczne działania w tym zakresie i przyjęty zostanie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Będzie to w dużej mierze kontynuacja ubiegłorocznych działań, dlatego od początku roku w wielu gminnych placówkach realizowane są codzienne działania.

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na wniosek pedagoga Szkoły Podstawowej w Raszówce wsparła ostatnio  finansowo wyjazd wszystkich uczniów klas IV – VII na film, po którym zaplanowana jest pogadanka z lubińskimi policjantami – mówi Agnieszka Hałas.

Jutro 113 uczniów z Raszówki obejrzy film „Cudowny chłopak” o niełatwej historii chłopca ciężko doświadczonego przez los.  Nauczyciele mają nadzieję, że poprzez ten film dotrą do świadomości uczniów i zwrócą im uwagę na aspekty dyskryminacji, braku tolerancji i porozmawiają o szeroko rozumianej profilaktyce zachowań.

(SR)