Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania już do wglądu

IMG_4560

Plany dla kolejnych szesnastu miejscowości Gminy Lubin wyłożone zostaną do publicznego wglądu 23 września.

Ostatnich szesnaście miejscowości Gminy Lubin doczekało się projektów zmian planu przestrzennego zagospodarowania. 23 września 2015 r. wyłożone zostaną do publicznego wglądu plany dla Zimnej Wody, Liśca, Raszówki, Osieka, Raszowej, Gogołowic, Kłopotowa, Szklar Górnych, Chróstnika, Pieszkowa, Siedlec, Ustronia, Niemstowa, Obory, Krzeczyna Wielkiego i Krzeczyna Małego. Zaproponowane zmiany z pewnością nie wszystkich jednak usatysfakcjonują.

Gmina Lubin to jeden z nielicznych samorządów w kraju, w którym plany zagospodarowania przestrzennego – w niezmienianej formie funkcjonowały – od kilkunastu lat.

– W gminach aktywnych, w których rozwija się budownictwo, handel, przemysł i usługi – a do takich z pewnością nasz samorząd się zalicza – nowelizacji planów powinno się dokonywać najrzadziej raz na pięć lat. Choć nie stanowi o tym żaden przepis, praktyka pokazuje , że jest to najkorzystniejsze dla mieszkańców i inwestorów rozwiązanie – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Na zmiany w Gminie Lubin trzeba było czekać… trzynaście lat. I choć wprowadzone po tak długim okresie oczekiwania – z pewnością nie zaspokoją wszystkich oczekiwań.

STARE-PLANY1

Poprzednie plany zagospodarowania Gminy Lubin sięgają 2002 r.

– Plany zagospodarowania przestrzennego – to temat, który budzi wiele emocji, niesie dziesiątki pytań i szereg kontrowersji wielu mieszkańców naszej gminy. Przy sporządzaniu tak ważnego dla Gminy dokumentu panował chaos. Większość mieszkańców nie wiedziała na czym zmiany mają polegać i co należy zrobić, żeby w tym procesie planistycznym uczestniczyć. Nie zorganizowano zebrań wiejskich, na których urzędnicy w sposób jasny i czytelny przedstawiliby zasady planowania przestrzennego. Według moich szacunków uwagi do planów ma co najmniej pół tysiąca osób, przekazywane urzędnikom gminnego magistratu w latach 2010 – 2014, odbijały się od ściany i nie zostały uwzględnione w planach, nad którymi obecnie pracujemy. Tworzone obecnie dokumenty opierają się bowiem na studium zagospodarowania z 2010 r. – wyjaśnia wójt Gminy Lubin.

Tadeusz Kielan projektami zmian planów przestrzennego zagospodarowania zajął się natychmiast po objęciu stanowiska wójta w grudniu 2014 r. Niestety błędów poprzedników nie udało się już naprawić.
– Zrobimy wszystko, by te planistyczne zaległości nadrobić jak najszybciej, choć procedury w tej materii są bardzo czasochłonne. Wykonanie nowego studium i planu zagospodarowania zajmuje minimum 2,5 roku. Deklaruję, że przystąpimy do tego natychmiast po uchwaleniu ostatniego z obecnie opracowywanych dokumentów, co ma nastąpić w grudniu. W pierwszych tygodniach nowego roku zamierzamy dokonać ponownej analizy potrzeb w zakresie oczekiwań mieszkańców, co do kształtu kolejnych planów i zarezerwować środki w budżecie na zakończenie tego procesu. Mam nadzieję, że nowe plany z uwzględnionymi uwagami mieszkańców – gotowe będą w przeciągu trzech lat – deklaruje wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zimnej Wody, Liśca, Raszówki, Osieka, Raszowej, Gogołowic, Kłopotowa, Szklar Górnych, Chróstnika, Pieszkowa, Siedlec, Ustronia, Niemstowa, Obory, Krzeczyna Wielkiego i Krzeczyna Małego wyłożone będą do publicznego wglądu od 23 września do 23 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Władysława Łokietka 6a, w godz. od 10.00 do 14.00, w pok. nr 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach odbędzie się 30 września, o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy, w budynku 6a.

Dotychczas plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone zostały dla obrębów: Buczynka, Miroszowice, Bukowna, Dąbrowa Górna, Karczowiska i Raszowa Mała.

We wrześniu pod obrady Rady Gminy trafią plany przygotowane dla Składowic, Miłosnej, Księginic, Goli, Gorzycy, Gorzelina, Miłoradzic, Czerńca i Wiercienia.

(MG)

Obwieszczenie