Projekt umiem pływać w Gminie Lubin

umiem-plywacNa terenie Gminy Lubin rozpoczęła się II edycja projektu „Umiem pływać”, adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Realizatorem programu na terenie województwa dolnośląskiego jest Dolnośląska Federacja Sportu na podstawie konkursu ogłoszonego przez MSiT.

indeks

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zakończenie projektu przewidziane jest do 04.12.2015r.

W projekcie biorą udział wszystkie szkoły podstawowe z gminy. Łącznie projekt obejmie w tym roku 90 osób. Zajęcia na basenie przy ul. Szpakowej w Lubinie odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i w środy.

(JH)