Prawosławne Święta Bożego Narodzenia

Zgodnie z kalendarzem juliańskim święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się 6 stycznia i trwają trzy dni. Boże Narodzenie jest w prawosławiu jednym z 12 tzw. „wielkich świąt”, a także jednym z czterech spośród nich, które jest poprzedzone postem, tzw. Filipowym. Trwa on 40 dni. Jego celem jest uświęcenie ostatnich dni roku sakramentem odnowienia duchowej jedności z Bogiem i przygotowanie się do świąt. Post kończy się wigilią. Święta trwają trzy dni, nie licząc wieczoru wigilijnego, aby w ten sposób podkreślić udział Trójcy Świętej w dziele zbawienia.

 

 

Chrystos sia rażdaje – Chrystus się rodzi.

Wszystkim członkom Kościoła Wschodniego, prawosławnym i grekokatolikom, a w szczególności Mieszkańcom

Gminy Lubin chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia pełnych radości świąt Bożego Narodzenia.

Niech przyniosą one wiele Bożego błogosławieństwa, miłości i radości a przede wszystkim niech będą czasem wiary, nadziei i miłości.

Życzymy Państwu, by przy świątecznym stole zasiedli wszyscy, którzy bliscy są Waszym sercom.

                

                   Tadeusz Kielan                                                                                       Norbert Grabowski

                 Wójt Gminy Lubin                                                                             Przewodniczący Rady Gminy