Prace w zabytkowej Alei Lipowej w Krzeczynie Wielkim

Gmina Lubin w latach 2016 – 2017 zrealizowała zadanie „Prace pielęgnacyjno-konserwatorskie drzew wchodzących w skład zabytkowej Alei Lipowej w Krzeczynie Wielkim, gmina Lubin”.

W ramach realizacji zadania w 2016 r. Wykonano prace  pielęgnacyjne 55 lip, wycięto 2 drzewa oraz usunięto jeden wykrot. Wiosną  2017 r. w Alei nasadzono 2 nowe drzewa.

Na wykonanie zadania Gmina Lubin otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość ogólna przedsięwzięcia wyniosła: 27.679,62 zł.

Wysokość dofinansowania (dotacja) ze środków WFOŚiGW: 12.500,00 zł

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

http://www.wfosigw.wroclaw.pl