Poznawali inne kultury i języki

Wolontariusze z całego świata, m.in. z Japonii, Chorwacji i Turcji, odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych. Podczas spotkań, nasza młodzież miała okazję poznać dalekie kultury, obyczaje panujące w danych krajach, a także podstawy ojczystych języków gości zza granicy.

Wizyty wolontariuszy możliwe były dzięki nawiązanej współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim. Pod koniec lutego br. na uczelni odbyło się spotkanie ze studentami zagranicznymi, w którym uczestniczyli także przedstawiciele szkoły w Szklarach Górnych, Elżbieta Piasny, dyrektor placówki oraz Adrian Dragan, nauczyciel j. angielskiego.

– Prezentacja o naszej szkole przedstawiona podczas tego spotkania, rozmowy ze studentami oraz pozytywne recenzje od wolontariuszy, którzy w pierwszym półroczu przyjeżdżali do nas i prowadzili zajęcia z uczniami, spowodowały, iż otrzymaliśmy kilkanaście zgłoszeń od studentów zainteresowanych realizacją wspólnych projektów – mówi Elżbieta Piasny, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechw w Szklarach Górnych.

Dzięki tej współpracy młodzież ze Szklar Górnych gościła u siebie pełnych pasji i motywacji studentów z Japonii, Chorwacji, Turcji, Niemiec oraz Francji. Wolontariusze z wielkim zaangażowaniem włączali się w przygotowywanie zajęć z młodzieżą. W sposób przystępny, często zabawny wprowadzali dzieci w obyczaje panujące w ich krajach, przybliżali swoją kulturę i język. Co więcej, zajęcia prowadzone w języku angielskim pozwoliły uczniom doskonalić sprawność porozumiewania się w tym języku.