Pożegnanie Legendy Sportu

Nie żyje Mieczysław Lodziński, wieloletni działacz sportowy, organizator i koordynator imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim, instruktor sportu w Gminie Lubin i – co zdarzyło się po raz pierwszy w historii gminnego samorządu – dwukrotny zdobywca tytułu Wolontariusza Roku Gminy Lubin.

Mieczysław Lodziński odszedł od nas 7 lutego 2017 r. Miał 62 lata.

Uroczystości żałobne odbędą się 9 lutego 2017 r. na Cmentarzu w Oborze. Eucharystia w intencji Mieczysława Lodzińskiego rozpocznie się o godz. 10.00 – o czym informuje pogrążona w żalu Rodzina.