Powstają gminne punkty konsultacyjne w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”

program-rodzina-500-plusPracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  – w związku z realizacją programu „Rodzina 500 +” pełnić będą specjalne dyżury, podczas których wydawać będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, pomogą je wypełnić, a następnie przyjmą dokumenty.

Punkty konsultacyjne zlokalizowane będą w świetlicach wiejskich w siedmiu miejscowościach Gminy Lubin w: Oborze, Siedlcach, Niemstowie, Raszówce, Zimnej Wodzie, Gorzycy i Osieku. Dyżury pełnione będą od 4 do 29 kwietnia 2016 r., codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 13.00- 18.00.

– Szacujemy, że do świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 +” w Gminie Lubin uprawnionych jest ok. 2,5 tys. dzieci. To duże wyzwanie organizacyjne nie tyko dla gminy, ale także dla samych zainteresowanych. Zdecydowana większość osób uprawnionych do tych świadczeń nigdy nie korzystała z usług GOPS – dlatego wychodzimy im naprzeciw, organizując dodatkową pomoc merytoryczną – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach, jak również w szkołach podstawowych na terenie gminy Lubin, w przedszkolu gminnym w Raszówce i jego oddziale w Lubinie oraz na stronach internetowych http://bip.gops.lubin.pl i www.archiwum.ug.lubin.pl (także tutaj: wniosek_500).

– Zorganizowanie punktów konsultacyjnych w wyznaczonych miejscowościach zoptymalizuje nasze działania i rozłoży je w czasie, co jest bardzo istotne dla sprawnego obsługiwania mieszkańców i zapewnienia im odpowiedniego standardu załatwiania wszelkich formalności – wyjaśnia Bronisława Dul, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Oprócz wyznaczonych świetlic wnioski można będzie składać w siedzibie GOPS w Księginicach oraz w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6 (pok. nr 5 –Biuro Podawcze).

(MG)