Powołano kuratorów w sprawie „składowiska” w Kłopotowie

Wójt Gminy Lubin prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym w Kłopotowie. Na wniosek szefa gminnego samorządu powołano kuratorów dla spółek będących stronami postępowania. Obecnie gromadzony jest materiał dowodowy.

Przypominamy, że organem właściwym do podjęcia działań dotyczących usunięcia odpadów zgromadzonych w Kłopotowie na działce 52/3 (obecnie 52/14 i 52/15) jest Starosta Lubiński. To Starosta Lubiński wydał zezwolenie na zbieranie odpadów firmie R-POWER Polska  sp. z o. o. zs. w Kłopotowie (decyzja nr RO.6233.60.2014 z dnia 14 grudnia 2014 r.), które cofnął decyzją znak RO.6233.29.2015 z dnia 21 stycznia 2016 r.  Decyzja cofająca zezwolenie jest ostateczna. Od czasu cofnięcia zezwolenia tj. od 2016 r. do chwili obecnej Starosta nie podjął się egzekucji niewykonanego obowiązku usunięcia odpadów przez ww. firmę, co jest jego obowiązkiem.