Potrzebna krew

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PeBeKa S.A. wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi „Kropla Życia” przy PeBeKa S.A. oraz Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Lubinie

zwracają się z ogromną prośbą o oddawanie krwi dla chorego

Janusza Chochół Sekretarza Komisji Zakładowej i wieloletniego członka związku.

Krew prosimy oddawać z dopiskiem

„DLA JANUSZA CHOCHÓŁ”

w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lubinie przy ul. Bema 5
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-10:45,

w piątek w godz. 7:30-16:30.