Poświęcenie sztandaru św. Barbary w Czerńcu

Z inicjatywy mieszkańców Czerńca, wśród których liczne grono stanowią rodziny związane z górnictwem, zebrano pieniądze i opracowano projekt sztandaru poświęconego św. Barbarze, patronce górników.  Piękny, ręcznie wyszyty sztandar został uroczyście poświęcony podczas mszy św. sprawowanej w intencji górników z okazji obchodzonej Barbórki.

O tej inicjatywie informowaliśmy miesiąc temu, kiedy parafianie kościoła pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Czerńcu, ogłosili zbiórkę pieniędzy na sztandar, by w ten sposób  uczcić patronkę górników św. Barbarę. Tę inicjatywę gorąco poparł ksiądz proboszcz Tadeusz Żurek, ale jak się okazało, miała ona rzesze zwolenników. Bez problemów zebrano bowiem 5 580 zł. Wszystkim fundatorom dziękowano imiennie, a przedstawiciele ich najliczniejszych grup mieli okazję wbić honorowe i pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru. W imieniu braci górniczej zrobił to Adam Semczuk, w imieniu Gminy Lubin wójt Tadeusz Kielan,  Alicja Sokołowska reprezentowała parafian , symbolicznego wbicia gwoździa dokonał też ksiądz proboszcz Tadeusz Żurek.

– Trzeba naprawdę  dużo odwagi i zaufania pokładanego w Bogu by na co dzień zjeżdżać pod ziemię do pracy. Byłem dwa razy na przodku i wiem już, co znaczą trudne warunki pracy oraz ciągłe poczucie zagrożenia. Niech ten sztandar św. Barbary was jednoczy, dodaje odwagi i  przypomina ideały górniczej tradycji – mówił ks. proboszcz Tadeusz Żurek.

– Społeczność górnicza jest spoiwem naszej gminnej wspólnoty. Dlatego też inicjatywę stworzenia górniczego sztandaru przyjąłem z wielką radością. Bardzo dziękuję za to czcigodnemu księdzu proboszczowi,  mieszkańcom Czerńca i cieszę się,  że mogłem dołożyć to tego swoją przysłowiową cegiełkę – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. –   Niech ten sztandar, będący jednym z najważniejszych symboli, znakiem tożsamości i jedności, będzie naszym podziękowaniem za niezmiernie trudną i niebezpieczną pracę. W dniu Św. Barbary w imieniu swoim, radnych i pracowników urzędu życzę Wam Drodzy Górnicy Bożego błogosławieństwa, zdrowia, opieki Matki Najświętszej i wstawiennictwa św. Barbary. Szczęść Wam Boże!

Uroczysta msza święta, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru zgromadziła wielu mieszkańców Czerńca, sołtysów  i przedstawicieli Gminy Lubin. Uświetnił ją zespół Siedlecka Nuta.

(SR)