Postępowania administracyjne odwieszone

Terminy postępowań administracyjnych, zawieszone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znów biegną zwykłym trybem. Dotyczy wszystkich postępowań wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ordynacji Podatkowej.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg „terminów procesowych i sądowych” m.in. w postępowaniach administracyjnych, a także we wszelkich „innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw” nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres. Od soboty 16 maja 2020 r. wszystkie postępowania objęte są zwykłym trybem, określonym w przepisach szczegółowych.

Dotyczy to m.in. wszystkich decyzji podatkowych, decyzji środowiskowych, zgody na wycinkę drzew czy zajęcia pasa drogowego.