Posiedzenie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26 czerwca 2017 r. na godz. 14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin. Odbędzie się ono w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania obiektowi sportowo – rekreacyjnemu w Księginicach imienia Mieczysława Lodzińskiego /proj. nr 349/.

2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Sportu

/-/ Tomasz Fuczek