Posiedzenie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 27 lutego 2017 r. na godz. 14:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin. Odbędzie się ono w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał:

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 /proj. nr 314/.

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 /proj. nr 315/.

2. Sprawy bieżące.

 Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Sportu

/-/ Tomasz Fuczek