Posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 19 maja 2017r. na godz. 10:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.

Odbędzie się ono w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. W. Łokietka 6 w pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał:

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków /proj. nr 335/.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice /proj. nr 334/.

Uchwała w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubin na lata 2017 – 2021 /proj. nr 339/.

Uchwała w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Miroszowice /proj. nr 340/.

2. Omówienie spraw bieżących.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec