Posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 27 lutego 2017r. na godz. 9:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.

Odbędzie się ono w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. W. Łokietka 6 w pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał:

– Uchwała w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 310/,

– Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Raszówka /proj. nr 317/,

– Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne /proj. nr 318/,

– Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin /proj. nr 311/,

– Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice /proj. nr 320/.

  1. Omówienie spraw bieżących.

 

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec