Posiedzenie komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 16 stycznia 2017r. na godz. 9:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.

Odbędzie się ono w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. W. Łokietka 6 w pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał:

– Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/234/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin /proj. nr 306/

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne /proj. nr 308/

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością /proj. nr 309/.

2. Omówienie planu pracy komisji na 2017r

3. Omówienie spraw bieżących.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec