Posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 12 października 2016 r. na godz. 14:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.

Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Bukownej.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec