Posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26 czerwca 2017 r. na godz. 14:15 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /proj. nr 351/.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Wielki

/proj. nr 352/.

3. Sprawy różne

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec