Posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 19 maja 2017 r. na godz. 14:45 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.

Odbędzie się ono w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, w pok. nr 14.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu o pilne podjęcie działań niezbędnych do ostatecznej likwidacji zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne na składowisku w Kłopotowie /proj. nr 342/.

2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska

/-/ Jan Olejnik