Posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 17 stycznia 2017 r. na godz. 15:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie nowych przepisów dotyczących wycinki drzew – nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach

2. Opracowanie planu pracy na 2017r.

3. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii.

4. Omówienie spraw bieżących.

Odbędzie się ono w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Władysława Łokietka 6.

Przewodniczący

Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska

/-/ Jan Olejnik