Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 08.06.2017 r. na godz. 15:45 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 pok. nr 14.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/ Andrzej Olek