Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 06.06.2017 r. na godz. 14:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 pok. nr 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Podział środków finansowych na stypendia jednorazowe w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

/-/ Zofia Marcinkiewicz