Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 26.06.2017 r. na godz. 14:45 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Uchwała w sprawie projektu zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego /proj. nr 350/.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

/-/ Zofia Marcinkiewicz