Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 28 grudnia 2016 r. na godz. 15:05 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Wiercieniu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego /proj. nr 302/.

2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

/-/ Zofia Marcinkiewicz