Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 10 października 2016 r. na godz. 14:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

Odbędzie się ono w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Wł. Łokietka 6.

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał:

– Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIII/216/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie pomocy finansowej /proj. nr 274/.

Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 275/.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 276/.

2. Omówienie spraw bieżących.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/Andrzej Olek