Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 18 stycznia 2017 r. na godz. 14:45 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

Odbędzie się ono w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 307/.

2. Omówienie spraw bieżących.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/Andrzej Olek