Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 15 grudnia 2016 r. na godz. 14:45 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

Odbędzie się ono w świetlicy wiejskiej w Niemstowie.

1. Zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 301/.

2. Omówienie spraw bieżących.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/Andrzej Olek