Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 02 grudnia 2016 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

Odbędzie się ono w świetlicy wiejskiej w Osieku, ul. Miedziana 69.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał:

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj nr 286/,

– Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017 /proj nr 287/,

2. Omówienie spraw bieżących.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/Andrzej Olek