Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 28 listopada 2016 r. na godz. 16:15 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał:

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/159/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 290/.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 299/.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 300/.

Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 296/.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. 297/.

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2017 /proj. nr 294/.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /proj. nr 295/.

2. Omówienie spraw bieżących.

Odbędzie się ono w pok. nr 14 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Władysława Łokietka 6.

 Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Andrzej Olek