Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 19 maja 2017 r. na godz. 14:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 pok. nr 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał:

Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/34/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach /proj. nr 343/,

Uchwały zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 344/.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Andrzej Olek