Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące ptasiej grypy oraz ASF w Polsce. W trakcie spotkania omówione zostały m.in. zagadnienia związane możliwościami reagowania służb, inspekcji i straży gminnych w przypadku wystąpienia na terenie Gminy Lubin wirusów ASF oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

W posiedzeniu pod przewodnictwem szefa zespołu Agnieszki Hałas, uczestniczyli: komendant gminny OSP, kierownicy i pracownicy poszczególnych referatów Urzędu w tym: gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, infrastruktury, organizacyjnego  i spraw obywatelskich.

Na spotkaniu podjęto decyzje o zabezpieczeniu środków finansowych i zakupie niezbędnego wyposażenia do magazynu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb na wypadek wystąpienia epizootii. Szczegółowo omówiono zadania poszczególnych jednostek, referatów i osób, w szczególności zadania członków OSP w zwalczaniu ognisk choroby.

(RED)