Posiedzenia komisji oświaty

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 10 lipca 2018 r. na godz. 15:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin .

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3 (pok. nr 114).

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego a także dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym  w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 478/.
  2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Kultury

Rady Gminy Lubin

/-/ Zofia Marcinkiewicz