Porządek w gospodarstwie – KRUS apeluje

Kończy się okres wzmożonych prac w rolnictwie, więc jest to dobry moment, aby szczególnie sprawdzić stan bezpieczeństwa w gospodarstwie i poprawić lub wyeliminować potencjalne zaniedbania- radzi polkowicki oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Znaczna ilość upadków osób spowodowana jest złym stanem nawierzchni podwórek i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych.

Szczególnym jest zbliżający się okres zimowy, gdzie opady śniegu i deszczu oraz towarzyszący opadom mróz powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne. Brak dbałości o ciągi komunikacyjne – niewydzielone, źle wydzielone albo nieuprzątnięte dojścia do budynków, do tego wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze, to kolejne częste przyczyny poślizgnięć i potknięć osób pracujących w rolnictwie. Każdego roku zdarzają się także tragiczne w skutkach wpadnięcia osób do niezabezpieczonych dołów i odkrytych studzienek ściekowych, szamb i zbiorników na gnojowicę. Pośpiech jest złym doradcą, a duża liczba wypadków jest spowodowana właśnie wskutek pośpiechu poszkodowanego.

Aby chronić zdrowie, a nawet życie, swoje i najbliższych, należy przestrzegać następujących zasad:

  • wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię placów i przejść
  • usunąć wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte śniegiem mogą być niewidoczne
  • oświetlić podwórza i chodniki
  • wyznaczyć trakty komunikacyjne pomiędzy zabudowaniami
  • zimą likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzenia piaskiem, popiołem trocinami
  • ciągi komunikacyjne, ścieżki i dróżki pielęgnować, sprzątać

i naprawiać na bieżąco

  • dbać o właściwe odprowadzenie wody opadowej i zabezpieczone studzienki
  • nie dźwigać ciężarów przekraczających swoich możliwości – dopuszczalny ciężar dla dorosłego mężczyzny wynosi 50 kg, a dla kobiety 20 kg.
  • używać obuwia roboczego, przylegającego do kostki, czystego, o podeszwie protektorowanej, która zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć;
  • nie pracować podczas niedyspozycji np. przemęczenie, stres.

W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z kampanią „Upadek to nie przypadek”. W materiałach tych szczegółowo opisano sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych. Ponadto zachęcamy do udziału w szkoleniach oraz zapoznawania się z publikacjami o tematyce bhp w rolnictwie.

(AF PT KRUS Polkowice)