Porozumienie z Kopalnią Kruszywa „Zimna Woda” zerwane

Ciężarówki przewożące piasek z Kopalni Kruszywa w Zimnej Wodzie do budowanej S-trójki nie będą mogły jeździć tą drogą do czasu naprawienia jezdni.  Wójt Gminy Lubin i Starosta Lubiński wypowiadają porozumienie, na mocy którego kopalni udzielono warunkowej zgody dopuszczającej do ruchu samochody o masie przekraczającej 16 ton.

Były obietnice, deklaracje i zapewniania, składne także publicznie podczas zebrania wiejskiego w Zimnej Wodzie. Niestety na nich się kończyło. Zakres wykonanych ostatnio – na zlecenie kopalni – prac objął niewielki, około 600- metrowy fragment drogi. Wjazd do zakładu w miejscowości Zimna Woda bardziej przypomina szwajcarski ser niż drogę użyteczności publicznej.

Ponowne zapewniania dotyczące natychmiastowego przystąpienia do prac naprawczych nie znalazły już posłuchu. Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz starosta lubiński Adam Myrda podjęli decyzję o wypowiedzeniu kopalni porozumienia.

–  Od początku kopalnia kruszywa uchylała się od realizacji zapisów porozumienia, które nakładało na nią obowiązek przystąpienia do koniecznych napraw w ciągu trzech dni od powzięcia informacji o ich powstaniu. Liczne pisma i monity w tej sprawie doprowadzały jedynie do pozornych ruchów ze strony wykonawcy, a nie rzeczywistych działań zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego drogi. Wypowiedzenie porozumienia – jest w naszej opinii – jedynym rozwiązaniem, które zatrzyma postępującą degradację drogi – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Właścicielem drogi Zimna Woda – Karczowiska jest powiat lubiński, bieżącym jej utrzymaniem zajmuje się Gmina Lubin.

– Do czasu zakończenia prac naprawczych, a mówimy tu zarówno o jezdni jak i poboczach, ciężarówki kopalni kruszywa nie mogą poruszać się tą drogą. Po odbiorze technicznym, jeśli zakres wykonanych prac będzie satysfakcjonujący, gotowi jesteśmy podpisać nowe porozumienia, ale już znacznie bardziej restrykcyjne, bo bogatsi jesteśmy o doświadczenia dotychczasowej współpracy z kopalnią  – tłumaczy Tomasz Rosik, dyrektor departamentu infrastruktury i transportu Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Dziś odbyło się w Zimnej Wodzie spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego i Kopalni Kruszywa Zimna, podczas którego poformowano o wypowiedzeniu porozumienia przez Wójta Gminy Lubin i Starostę Lubińskiego. Oficjalny dokument w tej sprawie kopalnia otrzyma w ciągu najbliższych dni.

(MG)