Popłynie gaz

Gmina Lubin podpisała z PGNiG porozumienie o współpracy w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Przełożyć się to może na szybką gazyfikacje 14 miejscowości Gminy Lubin, do których gazociąg jeszcze nie dociera.

Porozumienie to pokłosie rozmów prowadzanych od dłuższego czasu z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Podpisali je Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin i reprezentujący PGNiG Obrót Detaliczny Tomasz Krawiec , dyrektor Obszaru Sprzedaży Zielona Góra.

Podjęcie współpracy ma na celu ułatwienie mieszkańcom wymiany palenisk z tradycyjnych, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania  zasilane ekologicznym paliwem – gazem ziemnym.

– Realizujemy już program, polegający na dofinansowaniu zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie elektryczne, olejowe lub gazowe, a podpisane porozumienie to kolejny krok, którego celem jest poprawa stanu powietrza w naszej gminie. To także realny scenariusz dokończenia  procesu gazyfikacji. Gazu wciąż nie ma 14 miejscowości i to się musi zmienić. Namawiam wszystkich zainteresowanych do składania wniosków, ponieważ otrzymaliśmy deklaracje, że im więc chętnych, tym większe szanse na szybkie  poprowadzenie gazu do danej miejscowości – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Gmina wspólnie z PGNiG prowadzić będą działania informacyjno-reklamowe i edukacyjne, zachęcające mieszkańców i przedsiębiorców do wymiany pieców. Gazowa spółka zapewni osobom zainteresowanym kompleksowe wsparcie merytoryczne i doradcze, pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz ułatwi kontakt i współpracę z jej partnerem technicznym na preferencyjnych warunkach.

Niezgazyfikowane miejscowości Gminy Lubin to: Buczynka, Czerniec, Dąbrowa Górna, Gogołowice, Gorzelin, Miłoradzice, Kłopotów, Księginice, Miłosna, Niemstów, Pieszków, Siedlce, Składowice i Ustronie

(EJ,MG)