Ponad 98% mieszkańców przeciwnych podziałowi Gminy Lubin!

W wiarygodnych i rzetelnych konsultacjach, w których każdy mieszkaniec mógł tylko raz wypowiedzieć się w sprawie zmiany granic Gminy Lubin, miażdżąca większość powiedziała NIE forsowanemu przez prezydenta Lubina pomysłowi wchłonięcia przez miasto siedmiu sołectw. W konsultacjach wzięło udział  10 490 uprawnionych.

Gmina Lubin przeprowadziła rzetelne i profesjonalne konsultacje, w których jedna osoba mogła otrzymać tylko jeden opieczętowany  druk ankiety, składając przy tym własnoręczny podpis poświadczający odbiór. Każdy mógł oddać tylko jeden głos i wolność wypowiedzi gwarantował fakt, że sama ankieta była anonimowa. Ta rzetelna weryfikacja liczby wydanych ankiet, przy jednoczesnej anonimowości głosu, dała wiarygodne i rzetelne wyniki konsultacji.

Pomysłowi prezydenta Lubina, który chce wchłonąć do miasta siedem sołectw: Chróstnik, Kłopotów, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Oborę, Osiek i Szklar Górne  zdecydowane NIE powiedziało 98,23% głosujących czyli 10 301 mieszkańców. Na TAK było  1,25% czyli 131 osób, wstrzymało się od głosu 0,52%, czyli 55 osób. 3 ankiety były nieważne. W sumie wydano 10 490 ankiet.

– Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w konsultacjach, ich wyniki są bardzo budujące i dają nam ogromny zapas energii, która będzie nam potrzebna w kolejnych tygodniach, by skutecznie obronić Granice Gminy Lubin – mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. – Od lat spotykam się na co dzień z mieszkańcami Gminy Lubin i tak wielki sprzeciw nie jest dla mnie zaskoczeniem, tylko potwierdzeniem naszego stanowiska, że nie ma zgody, ani żadnych merytorycznych argumentów opowiadających się za podziałem Gminy Lubin. Liczę, że radni miejscy i prezydent Lubina uszanują wynik demokratycznych konsultacji i wycofają się z tego pomysłu.

Na takich samych zasadach mieszkańcy wypowiadali się także w drugiej ankiecie, która  dotyczyła włączenia do Gminy Lubin trzech obszarów miasta Lubina, czyli osiedla mieszkaniowego Krzeczyn Wielki, miejskiej części Strefy Aktywności Gospodarczej  i terenów wokół szybów zakładów górniczych. W głosowaniu wzięła udział taka sama liczba mieszkańców. Głos ZA oddało 95,76%, czyli 10 040 osób, na NIE  było 1,75%, czyli 184 osób, wstrzymało się 2,49% czyli 261 osób.

(SR)