Ponad 300 nowych książek w gminnych bibliotekach

logo BNW ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” , Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, po złożeniu wniosku, otrzymała dotację w wysokości 6 300 zł.

Dzięki zakupowi zrealizowanemu ze środków finansowych Biblioteki Narodowej, księgozbiór bibliotek gminnych wzbogacił się o 303 książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zgodnie z Regulaminem:

„Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami obowiązującymi w tym zakresie. biblio2

Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Biblioteki w swoich zbiorach gromadzą różne rodzaje publikacji. Najważniejszą rolę spełniają nowości wydawnicze, w tym szczególnie książki i czasopisma.”

Zapraszamy do bibliotek na terenie Gminy Lubin. Lista zakupionych w ramach dotacji tytułów w załączniku:

lista książek zakupionych z dotacji Biblioteki Narodowej w 2015

Zachęcamy również do korzystania z katalogu on-line Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce oraz filii.

IT